Kontakt

Akademicki Związek Sportowy COSA Oddział w Gdańsku

ul. Stogi 20, 80-642 Gdańsk

Współrzędne:

54o22’03.75”N 18o46’36.42 E

Adres, dane do faktury:

AZS Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego
Ośrodek w Gdańsku – Górki Zachodnie
ul. Stogi 20, 80-642 Gdańsk
NIP: 526 02 50 989; Regon: 000777237

Numer konta bankowego:

Bank Santander Bank Polska: 14 1090 1098 0000 0001 0742 5271

Formularz kontaktowy